نوشته‌ها

 

 

این محصول و خدمات شما گران است !!! درست زمانی که مشتری میخواهد از شما خرید کند و خرید را نهایی کند و محصول شما را نیاز دارد ، این اعتراض و بهونه را می آورد و اگر شما بلد نباشید درست به این اعتراض مشتری پاسخ دهید ، مشتری 100% از دست میرود !!!