میدانم که الآن کتاب را خوانده ای و منتظری که وبینار را شروع کنی …

اول از همه بابت این که شما متفاوت هستید و خواستید روی خودتان سرمایه گذاری کنید و علم بیشتری را کسب کنید و در نهایت درآمد خودتان را هم افزایش دهید ، بسیار سپاس گزارم .

 

یادت باشه ، هر کسی این لیاقت رو نداره که بخواد مثل خودت تو بیاد و آموزش ببینه پس قدر خودت رو بدون

منم حسابی هواتو دارم تا بخواهی به خواسته هایت برسی …

پس تا میتوانی روی خودت سرمایه گذاری کن …

 

نمیدانی چه قدر با نظرات و نتایج افراد قبل از خودت آشنایی داری که با ما کار کرده اند که یک روز دقیقا مثل خود شما شروع کردنند و الآن درآمد های بالای چند ده میلیون دارند . . .

یادت باشد تو اینجا نیستی که یک فرد معمولی باشی …

تو هستی که درآمد خودت را افزایش دهی و در نهایت بهترین زندگی را برای خودت خلق کنی و همچنین به استقلال مالی برسی .  .  .

 

خودت هم میدانی قرار هست در وبینار 4 مرحله ای که میخواهی شروعش کنی چیز هایی یاد بگیری که واقعا فوق العاده هستند 

ولی یادت نرود . . .

اگر وبینار را ببینی ولی اقدام آخری را انجام ندهی ، احتمالش کم است موفق شوی 

البته بعید میدانم تو اینجا باشی که اقدامی نکنی . . . 

 

میدونم زیاد صحبت کردم ، پس بریم که زود شروع کنیم . . . . . .